• E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.), Stastistical profiles of women's and men's status in the economy, science and society, Jagiellonian University Press, Kraków 2015. (about)
 • Zeszyt specjalny Zagadnień Naukoznawstwa poświęcony pamięci prof. Michała du Vall - rocznik 51(2015), zeszyt 3(205).
 • P. Kawalec, R. P. Wierzchosławski (red.), Social responsibility and science in innovation economy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015. (full-text pdf)
 • A. Jasiński, Innowacyjność w gospodarce Polski: modele, bariery, instrumenty wsparcia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014. (o książce)
 • Debaty podczas konferencji „Finansowanie projektów badawczych w Polsce – teoria i praktyka”, Komitet Naukoznawstwa oraz Narodowe Centrum Nauki, 19 października 2012 r., Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Zagadnienia Naukoznawstwa 2014, rocznik 50, zeszyt 3(201).
 • C. Cempel, Inżynieria kreatywności w projektowaniu innowacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB ; Politechnika Poznańska. Instytut Mechaniki Stosowanej, Radom; Poznań 2013. (o książce)
 • W. M. Kolasa, Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
 • P. Kawalec, R. Wodzisz, P. Lipski (red.), Podstawy naukoznawstwa, t. 1-2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011. (tom 1 pdf) (tom 2 pdf)
 • P. Kawalec, 2011, Próba wielowymiarowej oceny zależności między przedsiębiorczością akademicką a nauką w sferze publicznej w USA i w Europie z perspektywy danych naukoznawczych z okresu 1969–201", w: Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Lokalnego, Lublin 2011, s. 9-26. (full-text pdf)
 • K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, Politechnia Gdańska, Gdańsk 2011.
 • P. Kawalec, U. Żegleń, Stan badań w zakresie naukoznawstwa w Polsce, w: M. Grabianowski (red.), Refleksje nad stanem wybranych obszarów nauki w Polsce w ocenie Zespołów Integracyjnych i Integracyjno-Eksperckich PAN, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2010, s. 27-49.(full-text pdf)
 • J. Herbut, P. Kawalec (red.), Słownik terminów naukoznawczych, Lublin 2009. (full-text pdf)
 • P. Kawalec, S. Majdański, P. Lipski, J. Kowalski (red.), Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych. Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych, t. 1-7, Wydawnictwo LBS, Lublin 2008-2009. (tom 1) (tom 2) (tom 3) (tom 4) (tom 5) (tom 6) (tom 7)
 • W. Gasparski (1994), Naukoznawstwo: ocena stanu dyscypliny, Zagadnienia Naukoznawstwa 30, z. 1–4, 3–15.
 • W. Gasparski (1989), O aktualnym stanie badań naukoznawczych w Polsce, Zagadnienia Naukoznawstwa 25, z. 3–4, s. 381–397.
 • B. Walentynowicz, (1975), The Science of Science in Poland: Present State and Prospects of Development, Social Studies of Science 5, No. 2, s. 213-222. (abstract)
 • M. Ossowska, S. Ossowski (1935), Nauka o nauce, Nauka Polska 20, s. 1–12. (full-text djvu)
 • F. Znaniecki, (1925),Przedmiot i zadania nauki o wiedzy, Nauka Polska 5, s. 1–78. (full-text djvu)