ENGLISH VERSION HERE

Prezydium

 prof. dr hab. Wojciech Gasparski - członek honorowy Prezydium

 

Przewodnicząca

prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska – Uniwersytet Jagielloński

Zastępczyni Przewodniczącej

prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda — Uniwersytet Warszawski 

 

Członkowie Prezydium

prof. dr hab. Paweł Kawalec – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK — Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 
prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek Uniwersytet Jagielloński
 
prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata — Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Urszula Żegleń – Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu


Sekretarz Naukowy

dr Jacek Urbaniec – Uniwersytet Jagielloński