ENGLISH VERSION HERE

Przewodnicząca

dr hab. Agnieszka OLECHNICKA, prof. UW – Uniwersytet Warszawski


Zastępcy Przewodniczącej

dr hab. Dominik ANTONOWICZ, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Joanna WOLSZCZAK-DERLACZ, prof. PG – Politechnika Gdańska

 

Członkowie Prezydium

prof. dr hab. Paweł KAWALEC – Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr hab. Emanuel KULCZYCKI, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr hab. inż. Krzysztof LEJA, prof. PG – Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Ewa OKOŃ-HORODYŃSKA – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Marcelina ZUBER – Uniwersytet WrocławskiuniuSekretarz Naukowy

dr Kamila Lewandowska – Uniwersytet Warszawski