Wybrane inicjatywy naukoznawcze we współpracy lub z udziałem członków KN

Seminarium Pracowni Naukoznawstwa Instytutu Historii Nauki PAN

Współpraca polsko-francuska 

Współpraca z Polskim Towarzystwem Kognitywistycznym

Laboratorium Badań Naukoznawczych/Science Studies Lab w Uniwersytecie Warszawskim