1. Sekcja Metodologii Nauki

Przewodniczący
prof. dr hab. Paweł Kawalec


2. Sekcja Polityki Naukowej i Innowacyjnej

Przewodnicząca
dr hab. Agnieszka Olechnicka


3. Sekcja Naukometrii

Przewodnicząca
prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata


4. Sekcja Etosu i Tradycji Naukowej

Przewodniczący
dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK