KOMITET NAUKOZNAWSTWA PAN

Skład Komitetu Naukoznawstwa w kadencji 2019-2022

 

 1. dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK — Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

 2. dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK — Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Socjologii

 3. dr hab. Ireneusz Białecki— Uniwersytet Warszawski, profesor emerytowany

 4. dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH — Szkoła Główna Handlowa, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

 5. dr Olaf Gajl— Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

 6. prof. dr hab. Wojciech Gasparski— Akademia Leona Koźmińskiego, profesor emerytowany
 7. prof. dr hab. Jarosław Górniak— Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny

 8. dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW — Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 9. dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska— Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, profesor emerytowany

 10. prof. dr hab. Janusz Hołyst— Politechnika Warszawska, Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych

 11. dr Nina Kancewicz-Hoffman— HE&R Consulting, Consultant in Higher Education and Research

 12. dr Marcin Kardas— Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 13. prof. dr hab. Paweł Kawalec— Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filozofii

 14. dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK — Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

 15. prof. dr hab. Michał Kokowski— Instytut Historii Nauki PAN, Komisja Historii Nauki PAU

 16. dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ — Uniwersytet Jagielloński

 17. prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski— Politechnika Warszawska; Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

 18. dr hab. Emanuel Kulczycki— Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filozofii

 19. dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG — Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Komitet Polityki Naukowej

 20. dr Marcin Liana— Zastępca Dyrektora NCN

 21. prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda— Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych

 22. prof. dr hab. Aleksander Manterys— Instytut Studiów Politycznych PAN

 23. dr hab. Maria Nawojczyk, prof. AGH — Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 24. prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska— Uniwersytet Jagielloński, Katedra Ekonomii

 25. dr hab. Agnieszka Olechnicka— Uniwersytet Warszawski; Instytut Ameryk i Europy

 26. dr hab. Wiesława Osińska— Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

 27. prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek— Uniwersytet Jagielloński, Instytut Spraw Publicznych

 28. prof. dr hab. Marta Skalska-Zlat— Uniwersytet Wrocławski, profesor emerytowany

 29. prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata— Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych

 30. prof. dr hab. Marzena Świgoń — Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 31. dr Jacek Urbaniec— Uniwersytet Jagielloński, Centrum Zdalnego Nauczania

 32. dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. PG — Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 33. dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz— Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 34. dr hab. Marcelina Zuber— Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii 

 35. prof. dr hab. Urszula M. Żegleń— Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Filozofii