KOMITET NAUKOZNAWSTWA PAN

Skład Komitetu Naukoznawstwa w kadencji 2023-2026

 

 1. dr hab. Dominik ANTONOWICZ, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 2. dr hab. Ireneusz BIAŁECKI, Uniwersytet Warszawski

 3. dr hab. Beata CZARNACKA-CHROBOT, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa

 4. prof. dr hab. Włodzisław DUCH, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 5. dr hab. Renata FRĄCZEK, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 6. prof. dr hab. Jarosław GÓRNIAK, Uniwersytet Jagielloński

 7. dr Nina KANCEWICZ-HOFFMAN, European Science Foundation

 8. prof. dr hab. inż. Janusz HOŁYST, Politechnika Warszawska

 9. dr hab. Beata JAŁOCHA, Uniwersytet Jagielloński

 10. prof. dr hab. Paweł KAWALEC, Katolicki Uniwersytet Lubelski

 11. dr hab. Przemysław KISIEL, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 12. prof. dr hab. Michał KOKOWSKI, Instytut Historii Nauki PAN

 13. dr hab. Małgorzata KOWALSKA-CHRZANOWSKA, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 14. prof. dr hab. inż. Andrzej KRAŚNIEWSKI, Politechnika Warszawska

 15. dr hab. Emanuel KULCZYCKI, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza

 16. prof. dr hab. Marek KWIEK, Uniwersytet Adama Mickiewicza

 17. dr hab. inż. Krzysztof LEJA, prof. PG, Politechnika Gdańska

 18. dr Kamila LEWANDOWSKA, Uniwersytet Warszawski

 19. dr Marcin LIANA, Narodowe Centrum Nauki

 20. prof. dr hab. Zofia Barbara LIBERDA, Uniwersytet Warszawski

 21. dr hab. Maria NAWOJCZYK, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza

 22. prof. dr hab. Ewa OKOŃ-HORODYŃSKA, Uniwersytet Jagielloński

 23. dr hab. Agnieszka OLECHNICKA, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

 24. dr hab. Wiesława OSIŃSKA, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 25. dr hab. Jolanta PEREK-BIAŁAS, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

 26. prof. dr hab. Grażyna PRAWELSKA-SKRZYPEK, Uniwersytet Jagielloński

 27. prof. dr hab. Marta SKALSKA-ZLAT, Uniwersytet Wrocławski

 28. prof. dr hab. Barbara SOSIŃSKA-KALATA, Uniwersytet Warszawski

 29. prof. dr hab. Marzena ŚWIGOŃ, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 30. dr hab. Joanna WOLSZCZAK-DERLACZ, prof. PG, Politechnika Gdańska

 31. dr hab. Anna ZACHOROWSKA-MAZURKIEWICZ, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

 32. dr hab. Marcelina ZUBER, Uniwersytet Wrocławski