Sekcja Naukometrii Komitetu Naukoznawstwa rekomenduje wydaną w Wydawnictwie Naukowym UMK w 2021 roku książkę członkini tej Sekcji, profesor w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji UMK, Veslavy Osińskiej, Badania, potencjał oraz wyzwania w przykładach. Autorka w przystępny i zwięzły sposób opisuje bogaty warsztat badań zajmujących się przetwarzaniem i wizualizacją danych dotyczących zróżnicowanych faktów ujmowanych w różnych aspektach nauki. Rezultatem tych prowadzonych zespołowo (m.in. przez informatologów, informatyków, naukoznawców) badań są mapy nauki odzwierciedlające różnorodną (w zależności od potrzeb badawczych) strukturę i dynamikę wiedzy naukowej. Osińska umiejętnie wprowadza czytelnika w fachową terminologię i historię, począwszy od prezentacji graficznych do animowanych map nauki i społeczności naukowej, a dalej pokazuje proces projektowania map i potrzebne do tego narzędzia naukometryczne dostępne w różnych światowych sieciach. Na odpowiednio dobranych przykładach podkreśla także użycie rozmaitych technik, metod badawczych, których zastosowanie prowadzi często do zróżnicowanych wyników otrzymanych z tych samych danych. Jako badacz nie pozostaje bezkrytyczna i rozważa również kwestie ewaluacji map nauki jako narzędzi, które coraz bardziej wszechstronnie rozwijane przyczyniają się jednak do naszego lepszego zrozumienia dynamiki nauki i opartych  na badaniach jakościowych również dynamicznych przemian w obrębie społeczności naukowej.            
 
(opr. U. Żegleń)