Komitet Naukoznawstwa z satysfakcją odnotowuje i rekomenduje nową monografię prof. Wojciecha Gasparskiego, Filozofia praktyczności. Traktat o filozofii Tadeusza Kotarbińskiego oraz similaria, Warszawa: Wydawnictwa IFiS PAN 2021. Książka wydana została z okazji przypadającej 3. października 2021 r.  40. rocznicy śmierci Tadeusza Kotarbińskiego. Jest to drugie rozszerzone o Similaria wydanie A Philosophy of Practicality: A Treatice on the Philosophy of Tadeusz Kotarbiński, Helsinki: Societas Philosophica Fennica 1993. Similaria złożone z 8 samodzielnych tekstów są bardzo cennym uzupełnieniem do rozumienia badań Tadeusza Kotarbińskiego. W powiązaniu z bogatą problematyką zaprezentowaną w pierwszym wydaniu, Similaria obejmują jeszcze zagadnienia metodologiczne, poszerzone o rozważania z zakresu organizacji i zarządzania, etyczne (włączywszy etykę działalności gospodarczej) oraz ukazują drogę dociekań filozoficznych Tadeusza Kotarbińskiego z podkreśleniem roli  jaką nie tylko w filozofii w Polsce, ale i w kulturze europejskiej odegrała Szkoła Lwowsko-Warszawska z jej fundatorem Kazimierzem Twardowskim.  Zasięg Szkoły jest znacznie szerszy, bo obejmuje i te ośrodki, w których poprzez uczniów Twardowskiego, a tutaj Tadeusza Kotarbińskiego przenikały do innych ośrodków idee inspirujące do badań respektujących ścisłość i efektywność.  W zamieszczonych tu tekstach  wyróżniona jest Łódź, „miasto dzielnych praktyków” jak pisze prof. Gasparski w eseju z 2016 r. z okazji 70. Uniwersytetu Łódzkiego,  którego pierwszym rektorem był Tadeusz Kotarbiński.

W Similariach są teksty wcześniej publikowane, dwa przełożone za zgodą Wydawnictw zachodnich (Taylor&Francis oraz Springer) na język polski. Pierwszy to wykład prof. Gasparskiego „Tadeusz Kotarbiński and His General Methodology:  Lecture in Honor of the 100th Anniversary of the Founding Father of Praxiology”,  opublikowany w Cybernetics and Systems 17(4) 1986. Drugi, to esej ukazujący wkład Kotarbińskiego do dorobku Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, opublikowany pierwotnie w języku angielskim “From a Study of Practice to a Philosophy of Practicality: Tadeusz Kotarbiński  Contrubution to the Lvow-Warsaw School of Philosophy”, w Vienna Circle Institute Yearbook. Tom monograficzny The Signifficance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture, red. A. Brożek, F. Stadler, J. Woleński,  t. 21 (2017), 135-154. Similaria są uzupełnione o bardzo osobisty „Adres Do Tadeusza Kotarbińskiego”.    

     Całość ukazała się z Przedmowę znanego filozofa fińskiego, od wielu lat współpracującego z prof. Gasparskim i z Komitetem Naukoznawstwa, prof. Tima Airaksinena. 

              Lektura pouczająca (nie tylko dla naukoznawców i etyków)  a do tego fascynująca, pisana i wydana w jak najlepszym stylu.    

(opr. U. Żegleń)