Czasopismo Zagadnienia Naukoznawstwa publikuje oryginalne studia nad nauką i szkolnictwem wyższym w kontekście innowacyjnej gospodarki. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny i łączy różne obszary tematyczne: etos uczonego i społeczny wymiar nauki, metodologia nauki i zarządzanie nauką oraz własnością intelektualną, naukometria oraz polityka naukowa i innowacyjna.

 

Publikowane mogą być prace empiryczne, artykuły teoretyczne, teksty prezentujące metody i techniki badawcze, recenzje książek, krytyczne przeglądy literatury oraz sprawozdania z konferencji naukowych, dotyczące problematyki nauki i szkolnictwa wyższego.