W imieniu Przewodniczącej Komitetu Naukoznawstwa PAN prof. dr hab. Urszuli Żegleń zapraszamy Członków Komitetu Naukoznawstwa na posiedzenie plenarne zaplanowane na 10 marca 2014(poniedziałek). 

Zaproszenie