logosA. Bronk. S. Majdański, M. Walczak, Logos problematicos, czyli problem z problemem, Lublin: Wyd. Academicon 2022, ss. 320.

Logos problematicos, czyli problem z problemem jest unikatową monografią trójki metodologów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: ks. prof. Andrzeja Bronka (wieloletniego kierownika Katedry Metodologii Nauk) , dr. Stanisława Majdańskiego i dr hab. Moniki Walczak. Autorzy podejmują refleksję nad rozumieniem kategorii problemu. Rozpoczynają od wyrażenia wątpliwości w problemie z samym pojęciem problemu.

Uściślają je w preliminariach semiotycznych, po czym podają zarys dziejów zainteresowania problemem i genezę problemów poznawczych. Określają naturę, strukturę i funkcje problemu, czyniąc przedmiotem rozważań trzy wyróżnione typy problemów: naukowy, filozoficzny i interdyscyplinarny. Zakończenie tych metaanaliz stanowi odpowiedź na pytanie „Co to znaczy rozwiązać problem?”. Książka zawiera ponadto Appendix, bibliografię, streszczenie polskie i angielskie oraz indeks nazwisk. Publikacja może być rekomendowana nie tylko naukoznawcom, ale i szerokiemu gronu odbiorców, także studentom rozpoczynającym dopiero swoją przygodę z nauką, której rozwój jak twierdził Albert Einstein i Leopold Infeld w Ewolucji fizyki polega właśnie na odkryciu nowego problemu i jego zdefiniowaniu. Przypomniał o tym recenzent monografii, prof. Czesław Nosal, podkreślając walor podjętej analizy wieloznacznej kategorii problemu. 
(opr. U. Żegleń)


mapy

Od wizualizacji do map nauki jako nowych narzędzi naukoznawczych

fot.: umk.wydawnictwo.umk.pl

Sekcja Naukometrii Komitetu Naukoznawstwa rekomenduje wydaną w Wydawnictwie Naukowym UMK w 2021 roku książkę członkini tej Sekcji, profesor w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji UMK, Veslavy Osińskiej, Badania, potencjał oraz wyzwania w przykładach. 

zobacz więcej »

Naukoznawstwo na indeksie?

W dzisiejszym inter-, wielodyscyplinowym, a przede wszystkim metadyscyplinarnym podejściu do nauki warto pamiętać o prekursorskim programie naukoznawstwa. Pod frapującym tytułem „Naukoznawstwo na indeksie” znany socjolog i historyk nauki, wieloletni czło-nek Komitetu Naukoznawstwa, prof. Piotr Hὒbner na łamach Forum Akademickiego nr 1 (2022) przy-pomina trudną dla badań naukoznawczych historię z lat 50. aż do formalnego włączenia naukoznaw-stwa w struktury PAN w latach 60 (najpierw w 1963 r. Komisji Naukoznawczej, a następnie w 1969 r. przekształconej w działający do dziś Komitet Naukoznawstwa).   (opr. U. Żegleń)

zobacz więcej »


Studia nad nauką w Polsce międzywojennej

Studia nad nauką w Polsce międzywojennej

fot.: www.mohrsiebeck.com

Prekursorskie w skali międzynarodowej badania naukoznawcze zapoczątkowane w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym zyskały zainteresowanie znanego niemieckiego wydawnictwa akademickiego Mohr Siebeck Academic Publishing. W serii Historische Wissensforschung zredagowana została przez autorów niemieckich, Friedricha Caina i Bernharda Kleeberga obszerna (licząca ponad 500 stron) antologia Science Studies in Interwar Poland, Tübingen: Mohr Siebeck 2021. 

strona wydawinictwa »

zobacz więcej »


Wiedza w podziemiu. Badania w okupowanej Polsce

Wiedza w podziemiu. Badania w okupowanej Polsce

fot.: www.mohrsiebeck.com

Wydawnictwo Mohr Siebeck Academy Publishing w 14 t. serii Historische Wissensforschung zapowiedziało wydanie we wrześniu b.r. szczególnej monografii poświęconej polskim naukowcom prowadzącym badania w okupowanej przez Niemców podczas II wojny światowej Polsce. Jest to obszerna historyczna monografia Friedricha Caina, Wissen im Untergrund. Praxis und Politik klandestiner Forschung im besetzten Polen (1939-1945), Mohr Siebeck 2021, ss.524.

strona wydawinictwa »

 

 


W. Gasparski, Filozofia praktyczności

fot.: ifispan.pl

Komitet Naukoznawstwa z satysfakcją odnotowuje i rekomenduje nową monografię prof. Wojciecha Gasparskiego, Filozofia praktyczności. Traktat o filozofii Tadeusza Kotarbińskiego oraz similaria, Warszawa: Wydawnictwa IFiS PAN 2021. Książka wydana została z okazji przypadającej 3. października 2021 r. 40. rocznicy śmierci Tadeusza Kotarbińskiego. Jest to drugie rozszerzone o Similaria wydanie A Philosophy of Practicality: A Treatice on the Philosophy of Tadeusz Kotarbiński, Helsinki: Societas Philosophica Fennica 1993. Similaria złożone z 8 samodzielnych tekstów są bardzo cennym uzupełnieniem do rozumienia badań Tadeusza Kotarbińskiego.
strona wydawnictwa »

zobacz więcej »


D. Wang, A.L. Barabasi, The Science of Science, CUP 2021

Do najnowszych światowych pozycji naukoznawczych należy monografia Dashuna Wanga (Northwestern University, Illinois) i Alberta Lászla Barabási’ego (Northeastern University, Boston), The Science of Science, Cambridge University Press 2021. Autorzy prezentują badania wykorzystujące technologie oparte na użyciu gigadanych (big data), dzięki którym odkrywają wzorce jakie rządzą indywidualnymi karierami naukowymi i działalnością naukową. Monografia przedstawia niezwykle bogaty przegląd zagadnień uporządkowanych w czterech wielorozdziałowych częściach dotyczących kolejno studium kariery naukowej (Part I. The Science of Career), współpracy naukowej (Part II. The Science of Collaboration), społecznego oddziaływania nauki (Part III.The Science of Impact), (IV) perspektyw nauk o nauce (Part IV. Outlook).

zobacz więcej »

 

 


okładka Wstęp

Spis treści

Rozdział I. Ewaluacja – teoria i metodologia (Paweł Kawalec)  

Rozdział II. Ewaluacja nauki (Jan Kozłowski) 

Rozdział III. Ewaluacja polityki innowacji (Ewa Okoń-Horodyńska)

Rozdział IV. Główne nurty krytyki ewaluacji polityki naukowej i innowacyjnej oraz sposoby jej doskonalenia na przykładzie wybranych krajów (Grażyna Prawelska-Skrzypek, Justyna Maciąg) 

Zakończenie i rekomendacje  

Biogramy autorów


Zobacz więcej publikacji