spis treści i streszczenia...

contents and summaries...