Przewodnicząca Komitetu Naukoznawstwa PAN, prof. dr hab. Urszula Żegleń