Uaktualniony program konferencji "Szkolnictwo Wyższe w Programie Operacyjnym Kapital Ludzki" - 18 czerwca, godz. 11.00, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 022.