Posiedzenie rozpoczyna się o godz. 11.00 w Pałacu Staszica w Sali M. Curie-Skłodowskiej.

Zaproszenie i program...