W dniu 25 września 2009 r. o godz. 11.00 w sali 2119 PKiN na zaproszenie Przewodniczącej Komitetu odbyło się zebranie Prezydium Komitetu