Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ było organizatorem jubileuszowej 25. Krakowskiej konferencji metodologicznej. Tegoroczna konferencja, odbywająca się w dniach 17-18 listopada w siedzibie PAU na ul. Sławkowskiej 17 poświęcona była refleksji nad zagadnieniem symetrii „Symetry: between physics, nmathematics, philosophy and art.” Prezentowane były wykłady odnoszące się do tytułowego zagadnienia zarówno w płaszczyźnie historycznej (sięgając do klasycznych ujęć z filozofii starożytnej) jak i systemowej w wymienionych dziedzinach nauki i sztuki. Wykładom towarzyszyła ekspozycja na temat symetrii i antysymetrii w sztuce wizualnej, której kuratorem był Jakub Jernajczyk.

(opr. U. Żegleń)