Mam zaszczyt zaprosić do udziału w plenarnym posiedzeniu naszego Komitetu w dniu 25 listopada
2022 roku o godz.12.30, Pałac Kultury i Nauki, sala 2513, które, co ogłaszam z wielką radością,
odbędzie się w formie bezpośredniej. Jest to nasze ostatnie posiedzenie w kadencji KNPAN 2019-2022,
czas płynie bardzo szybko, niestety. Tematyka naszego posiedzenia nieustająco dotyka problemów
funkcjonowania nauki, naukowców, ich wątpliwości a czasem nawet poważnego zasmucenia.
Merytoryczną dyskusję podczas tego posiedzenia zawdzięczamy Pani Prof. Grażynie Prawelskiej-
Skrzypek, która skupiła wspaniały zespół w panelu zatytułowanym „Instytucjonalizacja nauki i jej
konsekwencje w komunikowaniu społecznym”.

Zaproszenie