Międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu rozpoczęty 24 października br. zaznaczył się w Polsce kilkoma znaczącymi wydarzeniami.  

Dlaczego potrzebujemy otwartej nauki?

Platforma Otwartej Nauki prowadzona przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW przy współudziale serwisu Nauki o klimacie zorganizowała spotkanie online pod hasłem „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”, poświęcone zmianom klimatycznym.

openaccess

http://pon.edu.pl/aktualnosci/221-tydzien-otwartej-nauki2022

 European Open Science Cloud Festival. Open Science for Better Science

Tripartite Event/Poland

24-26 October 2022

W dniu 24 października br. zainaugurowany został w siedzibie NCN w Krakowie Festiwal European Open Science Cloud (EOSC). Wydarzenie ma charakter trójstronny, w którym partnerami jest European Open Science Cloud  Association, Narodowe Centrum Nauki, będące krajowym przedstawicielem w EOSC Association oraz Ministerstwo Nauki i Edukacji. Organizatorem ze strony polskiej jest NCN. Trzydniowym obradom towarzyszy hasło Open Science for Better Science.  

24. października obrady transmitowane z siedziby NCN odbywały się w formie hybrydowej.  Pierwszy dzień obrad odbywał się pod hasłem „EOSC i polityka otwartej nauki”.

W bogatej tematyce obrad znalazł się panel dotyczący wdrażania otwartej nauki w Polsce w kontekście rozwoju EOSC w Europie.

W pozostałe dwa dni obrady odbywały się online i dotyczyły zagadnień praktycznych „EOSC i otwarta nauka w praktyce”. 25. października dyskutowano kwestie finansowania i infrastruktury, a 26. października w sesji  pierwszej  - umiejętności i kompetencje, zaś w drugiej – narzędzia i usługi.

Zob. więcej:

http://ncn.gov.pl/en/finansowanie-nauki/otwarta-nauka-eosc-national-tripartie-event-poland-2022 

 (opr. U. Żegleń)