II Konferencja Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP „Wydawnictwa naukowe XXI wieku – jak technologie cyfrowe zmieniają komunikację naukową” odbędzie się 9 listopada 2022 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Konferencja organizowana jest w formie hybrydowej. Komitet Naukoznawstwa będzie reprezentować Pani Przewodnicząca Komitetu, prof. Ewa Okoń-Horodyńska oraz dr hab. Agnieszka Olechnicka, profesor UW. Obydwie panie poprowadzą dyskusję panelową. Do konferencji w formie online dołączą członkowie redakcji „Zagadnień Naukoznawstwa”.

Zaproszenie 

(opr. U. Żegleń)