Na zakończenie prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej (PFUE) Wysoka Rada Ewaluacji  Badań Naukowych i Szkolnictwa Wyższego (Haut Conceil de l’Évaluation de la Recherche et de L’Enseignement Supérieur, Hcéres) zorganizowała w dniach 16-17 maja br. w Paryskim Instytucie Studiów Zaawansowanych (Institut d’Etudes Avancés, IEA) międzynarodowe sympozjum poświęcone ewaluacji nauk humanistycznych i społecznych w Europie. Otwarcia dokonał prof. Jacques Dubucs, chargé de mission, Hcéres, były przewodniczący Grupy roboczej ds.  innowacji społecznych i kulturowych w European Strategy Forum on Research Infrastructure, ESFRI  (2014-2018).


Obrady prowadzone były w trzech sesjach tematycznych obejmujących:

(1) ewaluację monografii z nauk humanistycznych i społecznych, także w powiązaniu z bliskimi im dyscyplinami, uwzględniając m.in. problemy dotyczące specyfiki nauk humanistycznych,

(2) problemy związane z różnorodnością języków w badaniach europejskich w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, jak i odmienną infrastrukturą badań prowadzonych w różnych regionach Europy, podkreślając tu także znaczenie przedsięwzięć pomagających w ujednoliceniu tej infrastruktury, takich jak: (a) sieć DARIAH z udziałem 20 państw europejskich, (b) projekt SHARE (Survey on Health, Ageing amd Retriment) dotyczący istotnych dla „starzejącej się Europy” badań populacji 50+ w obszarze zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę, (c) interaktywna edukacja,

(3) integrację badań w naukach humanistycznych i społecznych z badaniami zespołów z nauk ścisłych, pokazując najnowsze tendencje badawcze i ich perspektywy.

Aktywnym zaproszonym członkiem sympozjum z ramienia European Network for Research Evaluation in Social and Human Sciences (ENRESSH) był Emanuel Kulczycki (UAM), członek Komitetu Naukoznawstwa. Emanuel Kulczycki był uczestnikiem panelu  poświęconego  ocenie publikacji wielojęzycznych w sesji drugiej oraz moderatorem panelu „Integration: perspectives” w sesji trzeciej.

Zamknięcia obrad dokonał przewodniczący Hcéres, Thierry Coulhon.        

Link do programu:

https://www.hceres.fr/fr/agenda/colloque-levaluation-des-sciences-humaines-et-sociales-en-europe-pfue-2022

(opr. U. Żegleń)