Najbliższa konferencja Europejskiej Sieci Zrównoważonego Rozwoju (ESDN) odbędzie się 4-5 października br. w Bukareszcie i poświęcona będzie szukaniu środków zaradczych przeciwko trzem globalnym kryzysom: zmianie klimatu, utracie bioróżnorodności i zanieczyszczeniom.

Zob. więcej na stronie ESDN: https://www.esdn.eu

 

(opr. U. Żegleń)