Serdecznie zapraszam na wiosenne posiedzenie  Komitetu Naukoznawstwa  PAN, które odbędzie się w dniu 22.06.2022 (środa), o  godz. 12.00 w Pałacu Kultury i Nauki , Plac Defilad 1, s. 2604.   Tym razem, tematyką prezentacji oraz dyskusji pragniemy się  włączyć do obchodów jubileuszu 70-lecia Polskiej Akademii Nauk.

Wśród wielu obowiązków znaleźli dla nas czas:

  • Pan Wiceprezes PAN Prof. Paweł Rowiński, który podzieli się z nami m.in. informacjami w zakresie aktualnego stanu prac nad nowelizacją Ustawy o PAN oraz planami dotyczącymi znaczenia Polskiej Akademii Nauk w przyszłości nauki;
  • Pan Prof. Piotr Sztompka, nawiąże do dyskusji o „Wiarygodności nauki”;
  • Pan Prof. Dominik Antonowicz, wprowadzi nas w temat: „Szlachetne ideały, rynkowe reguły i lokalne tradycje - współczesne wyzwania instytucji naukowych”. A tu Pan Profesor chciałby pokazać, że instytucje działające w przestrzeni nauki (m.in. PAN) pozostając wierne szlachetnym ideałom  i środowiskowym normom, nie mogą ignorować faktu, że nauka jest społecznym fenomenem, który ulega dynamicznym zmianom, w tym brutalizacji reguł jej funkcjonowania;
  • Wiodące i wprowadzające głosy do szerszej dyskusji zabiorą:

Pan Prof. Paweł Kawalec nawiąże do doświadczeń z funkcjonowania w różnych strukturach instytucjonalnych i badawczych nauki w kontekście prezentowanej problematyki

Pan Profesor Przemysław Kisiel poruszy problem korozji wiarygodności współczesnych autorytetów naukowych

Ewa Okoń-Horodyńska
Przewodnicząca KN PAN