obituarySzanowni Państwo!

18 maja br. zmarł prof. Wojciech Gasparski. Naukoznawstwo, obok prakseologii i etyki biznesu, było jednym z głównych obszarów jego działalności, w której był najwybitniejszym kontynuatorem myśli Tadeusza Kotarbińskiego. Od ponad trzydziestu lat był związany z Komitetem Naukoznawstwa, którego był Przewodniczącym oraz Honorowym Członkiem Prezydium. Aktywnie przyczynił się do umiędzynarodowienia polskiego dorobku naukoznawczego dzięki swojej szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej, a także publikując 10 tomów anglojęzycznej wersji czasopisma Komitetu pt. „The Science of Science Quarterly”.

Ta wiadomość napełniła wszystkich Członków Komitetu Naukoznawstwa prawdziwym smutkiem. Msza żałobna zostanie odprawiona 27 maja (w piątek) o godz. 9:00 w kościele Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14 w Warszawie. Śmierć Profesora Wojciecha Gasparskiego jest olbrzymią stratą dla całej polskiej nauki. Odszedł od nas Człowiek wybitny, wielkiego formatu.

Przewodnicząca i Prezydium Komitetu Naukoznawstwa PAN