Prezydium Komitetu Nauk Pranych PAN potępia agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wyraża solidarność z narodem ukraińskim popierając jednocześnie "Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę" z dnia 24 lutego 2022 r.