Pragniemy zaprosić Państwa na wspólne posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej przy Prezesie Głównego Urzędu oraz Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021 roku (czwartek) od godz. 9 do godz. 12. Ze względu na trwający stan epidemii obrady odbędą się w formie wideokonferencji.


Porządek posiedzenia przewiduje:
1. Otwarcie posiedzenia – prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska.
2. Metody liczenia punktów i publikacji oraz ich wpływ na osiągane wyniki ewaluacji badań naukowych – dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
3. Współpraca Głównego Urzędu Statystycznego ze środowiskiem naukowym – działania i plany rozwoju:

-  Serie monograficzne, czasopisma, portal naukowy – Renata Bielak, dyrektor Departamentu Opracowań Statystycznych,
- Dostęp do danych statystycznych dla naukowców – Anna Dobrowolska, dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań, Alicja Koszela, zastępca dyrektora Departamentu Programowania i Koordynacji Badań,
- Projekty rozwojowe – Dominika Rogalińska, dyrektor Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska.

4. Sprawy organizacyjne i bieżące Naukowej Rady Statystycznej.

 Link do spotkania został przesłany do Państwa drogą emailową.

Zapraszają:

Przewodnicząca Komitetu Naukoznawstwa PAN
prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska

Przewodniczący Naukowej Rady Statystycznej
prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar