19 listopada 2021 r. godz. 12.00

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia – prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska
  2. "Globalizacja nauki i rosnąca rola indywidualnych naukowców”- prof. dr hab. Marek Kwiek (dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną oraz kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego UAM)
  3. Dyskusja
    3.1. Głos w dyskusji : efekty pracy z Noblistą w programie ministerialnym "Mobilność Plus"- dla edukacji i nauki – prof. Joanna Wolszczak-Derlacz
  4. Informacja o działalności pisma KN PAN "Zagadnienia Naukoznawstwa" - prof. dr hab. Urszula Żegleń
  5. Wnioski ze spotkaniu Komitetów z władzami PAN: Przygotowanie do oceny działalności Komitetu przez władze PAN oraz udziału w obchodach 70-lecia PAN – dr Jacek Urbaniec
  6. Sprawy administracyjne
  7. Zakończenie posiedzenia