Rok bieżący jest rokiem, w którym wypada 40 rocznica śmierci Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, a także rokiem, w którym mija 135 lat od jego urodzin. Te dwie rocznice stwarzają unikatową okoliczność, która w powiązaniu z 70-leciem Uniwersytetu Łódzkiego – obchodzonym niedawno – zachęca do podjęcia starań o nadanie temu Uniwersytetowi imienia jego pierwszego rektora. 
Zgodnie z sugestią Profesora Wojciecha Gasparskiego, Honorowego Członka Prezydium Komitetu Naukoznawstwa, nasz Komitet wspiera inicjatywę nadania UŁ imienia Profesora Tadeusza Kotarbińskiego - osoby jakże zasłużonej dla naukoznawstwa w Polsce.