„Naukoznawstwo: historia i współczesność”.

Komitet Naukoznawstwa współpracuje z kierowaną przez prof. Michała Kokowskiego Pracownią Naukoznawstwa Instytutu Historii Nauki PAN  i od lutego 2021 r. uczestniczy w organizowanych przez Pracownię seminariach naukoznawczych „Naukoznawstwo: historia i współczesność”.

zobacz więcej  »