17 czerwca, godz. 12:00

Porządek posiedzenia:
1) Otwarcie posiedzenia – Prof. Ewa Okoń-Horodyńska – przewodnicząca KNPAN
2) Wystąpienie Pana Profesora Włodzimierza Bernackiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Edukacji
3) Dyskusja z udziałem członków Komitetu Naukoznawstwa PAN i gości
4) Sprawy organizacyjne
5) Zakończenie posiedzenia