1. Otwarcie posiedzenia – Prof. E.Okoń-Horodyńska
 2. Zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KNPAN w dniu 19 czerwca 2019 r.
 1. Jan Kozłowski :"Zmiany klimatu. Czy uda się uniknąć katastrofy?"

 

 1. Agnieszka Olechnicka – głos w dyskusji z poziomu EUROREG
 2. Dr Marcin Liana, z-ca Dyrektora Narodowego Centrum Nauki - Czy polska nauka odkłada problem zmian klimatycznych – głos w dyskusji z poziomu NCN
 3. Dyskusja - ciąg dalszy
 4. Urszula Żegleń -Informacja o działalności Wydawnictwa KN PAN
 5. Dr Jacek Urbaniec, kierownik CZN UJ. Czy przyspieszona edukacja cyfrowa w okresie pandemii zapewni wartość edukacji – głos w dyskusji z poziomu CZ
 6. Sprawy administracyjne
 7. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie posiedzenia – Prof. Ewa Okoń-Horodyńska
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia KN PAN w dniu 19 czerwca 2019 r.
 3. Prof. Jan Kozłowski :"Zmiany klimatu. Czy uda się uniknąć katastrofy?"
 4. Prof. Agnieszka Olechnicka – głos w dyskusji z poziomu EUROREG
 5. Dr Marcin Liana,  z-ca Dyrektora Narodowego Centrum Nauki – Czy polska nauka odkłada problem zmian klimatycznych? – głos w dyskusji z poziomu NCN
 6. Dyskusja – ciąg dalszy
 7. Prof. Urszula Żegleń – Informacja o działalności Wydawnictwa KN PAN Udział gościnny – Pani Dr Wioletta Miskiewicz, CNRS. Nancy, Archives Poincaré
 8. Dr Jacek Urbaniec, kierownik CZN UJ – Czy przyspieszona edukacja cyfrowa w okresie pandemii zapewni wartość edukacji – głos w dyskusji z poziomu CZN UJ
 9. Sprawy administracyjne
 10. Zakończenie posiedzenia