1. Otwarcie posiedzenia – Prof. E.Okoń-Horodyńska
  2. Ekonomiczno-społeczne konsekwencje pandemii – możliwe do opanowania czy droga w nieznane? Prof. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
  3. Czy polska nauka jest zdolna do antycypacji zjawisk pandemicznych – doświadczenia NCN – dr Marcin Liana , z-ca dyr. NCN
  4. Uczelnie badawcze w Polsce – czy staną się źródłem przewagi konkurencyjnej w rozwoju nauki? (przykłady: sukcesy czy porażki) –

-  Prof. Agnieszka Olechnicka – Nauka w okresie kryzysu  a EUROREG

-  Prof. G.Prawelska-Skrzypek, Uniwersytet Jagielloński

-  Prof. Prof.Radosław Sojak Dziekan WFiNS UMK

-  Prof.B.Liberda, Uniwersytet Warszawski

-  Dr hab. Marceliina Zuber – Uniwersytet Wrocławski

  1. Wyzwania informatyczne w okresie pandemii – czy nastąpi przyśpieszenie w rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce – dr Jacek Urbaniec (Centrum Zdalnego Nauczania UJ) oraz Tomasz Macura (DMT Holding)
  2. O czym dyskutują lub będą dyskutować Członkowie sekcji naukowych KNPAN – Przewodniczący sekcji: Prof.P.Kawalec, Prof. P.Kisiel, Prof.A.Olechnicka, Prof.B.Sosińska-Kalata,
  3. Informacja o działalności pisma KNPAN ‘Zagadnienia Naukoznawstwa – Prof.  Urszula Żegleń
  4. Dyskusja
  5. Sprawy administracyjne
  6. Zakończenie posiedzenia