Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komitetu Naukoznawstwa poświęcone debacie wokół problematyki zawartej w dwóch blokach:

I. "Interdyscyplinarność jako wyzwanie dla badań naukoznawczych"
Do którego wprowadzą nas:

 • Pan Prof. Jan Woleński (Wydział Filozoficzny UJ, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Członek PAU, Członek korespondent PAN, Członek Komisji ds. Etyki w Nauce PAN, członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz Komitetu Etyki w Nauce)
 • Pan Prof. Włodzisław Duch (Kierownik Katedry Informatyki Stosowanej UMK oraz Laboratorium Neurokognitywnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii, Członek Komitetu Neurobiologii PAN)
 • Pan Prof. KUL Paweł Kawalec (Wydział Filozofii KUL, Członek Prezydium KN PAN)
 • Pani Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Instytut Spraw Publicznych UJ, Dyrektor Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ, Członkini Prezydium KN PAN)
 • Pan Prof. UJ Sebastian Kołodziejczyk (Wydział Filozoficzny UJ, Przewodniczący Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej)

 II. „Zagadnienia Naukoznawstwa” jako pismo interdyscyplinarne - Informacje z Redakcji

 • Pani Prof. dr hab. Urszula Żegleń – Wydział Humanistyczny UMK, Redaktor naczelna ZNPAN
 • Pan Prof. KUL Pawel Kawalec – Zastępca redaktora naczelnego

  Ewa Okoń-Horodyńska
  Przewodnicząca KN PAN