Mimo wakacyjnej pory, ukształtował się nowy skład Redakcji czasopisma "Zagadnienia Naukoznawstwa", na czele z Panią Profesor Urszulą Żegleń oraz Rady Programowej na czele z Panią Profesor Ewą Okoń-Horodyńską. Serdecznie prosimy o czynne włączenie się Członków Komitetu do tworzenia kolejnego numeru "Zagadnień Naukoznawstwa"! 

Informujemy, że kolejne, jesienne, posiedzenie KN odbędzie się 22 listopada br. (piątek).