Mam zaszczyt zaprosić  do udziału w plenarnym posiedzeniu naszego  Komitetu, które odbędzie się 18 czerwca 2019 roku o godz.12.00, w Sali 2513 na 25 piętrze Pałacu Kultury i Nauki . W posiedzeniu uczestniczyć będą goście specjalni wprowadzając nas do trudnej dyskusji o przyszłości nauki i jej wartościach.

  • PAN PROF.DR HAB. INŻ.WOJCIECH CELLARY

Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, z tematem: ANALIZA GIGADANYCH. WYZWANIA NAUKOZNAWCZE I ETYCZNE

  • PAN PROF.DR HAB. MAREK NIEZGÓDKA

Ekspert w wielu organizacjach naukowych krajowych i międzynarodowych, stały przedstawiciel Polski w UE w Zespole Doradczym ds. Strategii Rozwoju eInfrastructures, b.Dyrektor Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, z tematem: PROBLEMY OTWARTEJ NAUKI: INICJATYWY MIĘDZYNARODOWE A POLSKA 

Zapraszam do  zabrania głosu  w ważnej dla naszej obecności w procesach  przebudowywania wartości nauki dyskusji.

Szczegółowy program oraz materiały dostępne są na platformie e-Komitetu.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Ewa Okoń-Horodyńska
Przewodnicząca KN PAN