W dniu 27 marca 2019 r. o g.11.00 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Kierownictwa Polskiej Akademii Nauk z przewodniczącymi komitetów naukowych i problemowych PAN. Kierownictwo PAN przedstawiło informację o aktualnych zagadnieniach dotyczących Akademii. Omówiono proces przygotowania się Akademii do oceny działalności komitetów naukowych , (w tym wielokrotnych nieobecności niektórych członków na posiedzeniach), wyboru składów komitetów na kadencję 2020-2023, finansowania działalności komitetów PAN w latach 2019-2020, procesu powoływania nowych komisji, rad, szkól doktorskich, itp. w zakresie obowiązków dla PAN wynikających z Konstytucji dla nauki. Uczestnicy otrzymali też informację o zasadach finansowania konferencji naukowych organizowanych przez PAN, w tym przez komitety PAN, finansowania wydawnictw PAN i ich rankingowania. Kierownictwo PAN podkreśliło znaczącą rolę pracy i zaangażowania się komitetów naukowych i problemowych w potencjale Akademii. Uczestnicy spotkania z wielkim uznaniem przyjęli zaproszenie do udziału przewodniczących komitetów naukowych i problemowych w spotkaniu kierownictwa  PAN, podkreślając znaczenie nowej jakości pracy kierownictwa PAN.