W dniu 4 kwietnia 2019 roku o g.11.00 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie  odbyło się zebranie plenarne Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, na które zostali zaproszeni przewodniczący komitetów naukowych i problemowych PAN. Przedmiotem zebrania były przede wszystkim kwestie związanie z przygotowaniem się Wydziału I do wyborów członków Akademii na kadencję 2019-22 i realizacji nowych zadań Akademii wynikających z Konstytucji dla Nauki.