Szanowni Państwo,

zapraszam na posiedzenie plenarne w dniu 23 listopada br. (godz. 12.00, PKiN s. 2513).

Szczegółowy program został umieszczony na platformie e-Komitetu.

W części naukowej posiedzenia podejmiemy dyskusję, do której wprowadzi wykład:

„Wyzwania umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce w kontekście zachodzących zmian” – Krzysztof Leja (Politechnika Gdańska, Komitet Polityki Naukowej), Karolina Wysocka (Politechnika Gdańska)

 

Paweł Kawalec

Przewodniczący Komitetu Naukoznawstwa PAN