Forum Akademickie publikuje metodologiczny komentarz Przewodniczącego Komitetu Naukoznawstwa do podziału dziedzin i dyscyplin naukowych.