W dniach 11-13 września na Uniwersytecie w Lancaster odbyła się jubileuszowa konferencja The Operational Research Society (program konferencji). Zagadnienia naukoznawcze podejmowano w ramach sekcji "Systems thinking stream". Komitet Naukoznawstwa reprezentował Przewodniczący, dr hab. Paweł Kawalec.