Zapraszamy na kolejne Posiedzenie Plenarne Komitetu Naukoznawstwa PAN w dniu 10 kwietnia 2018 r.

 

W programie posiedzenia naukowego  przewidziane jest wystąpienie:

Emanuel Kulczycki (UAM) i Przemysław Korytkowski (ZUT): „Wyzwania ewaluacji nauki w Polsce – możliwości i ograniczenia”, po którym nastąpi dyskusja.