Zapraszam na Posiedzenie Plenarne Komitetu Naukoznawstwa PAN w dniu 24 listopada 2017 r.

Program obejmuje prezentację ekspertyzy Komitetu Naukoznawstwa PAN:

REDAKTOR NAUKOWY: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

TYTUŁ: Ewaluacja w procesie tworzenia polityki naukowej i innowacyjnej

    Grażyna Prawelska-Skrzypek: Wprowadzenie – informacja o celach i zakresie ekspertyzy
    Jarosław Górniak: Rola ewaluacji w politykach publicznych
    Paweł Kawalec: Ewaluacja – teoria i metodologia
    Jan Kozłowski: Ewaluacja nauki
    Ewa Okoń-Horodyńska: Ewaluacja polityki innowacji
    Justyna Maciąg: Zmiany w ewaluacji polityki STI na przykładzie wybranych krajów (Wielka Brytania, Finlandia, Japonia)    
    Grażyna Prawelska-Skrzypek: Główne nurty krytyki ewaluacji polityki naukowej i innowacyjnej oraz sposoby jej doskonalenia    
    Dyskusja z udziałem Członków Komitetu Naukoznawstwa PAN