Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z konferencji “Alternative metrics or tailored metrics”, współorganizowanej przez dra Jana Kozłowskiego (MNiSW), członka Komitetu Naukoznawstwa, która odbyła się 9-10 listopada 2016 r. w Warszawie.