Uzupełnione zostały informacje o wybranych najnowszych publikacjach naukoznawczych, a także zasoby pełnotekstowe na stronie Komitetu Naukoznawstwa (zakładka: Ważne teksty naukoznawcze). Zapraszamy do lektury.