W dniu 8 października w siedzibie Polskiej Akademii Nauk odbyło się pierwsze plenarne posiedzenie Komitetu Naukoznawstwa w kadencji 2015-2018. Nominacje nowym członkom wręczyła Zastępca Rady Kuratorów Pani Profesor Grażyna Borkowska

Komitet Naukoznawstwa liczy 40 członków. Nowym przewodniczącym został prof. Paweł Kawalec, zastępcą przewodniczącego została prof. Ewa Okoń-Horodyńska. W skład prezydium weszli: prof. Ireneusz Białecki, prof. Bohdan Jałowiecki, prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek oraz prof. Marta Skalska-Zlat. Sekretarzem naukowym został dr Jacek Urbaniec.