W dniu 18 września 2015 r. podczas Jubileuszowego X Zjazdu Filozoficznego w Poznaniu odbyły się sympozja specjalne ( oraz panel dyskusyjny (), upamiętniające 50-lecie istnienia Zagadnień Naukoznawstwa - czasopisma Komitetu Naukoznawstwa PAN.