W najbliższym czasie z okazji jubileuszu 50-lecia Zagadnień Naukoznawstwa ukaże się najnowszy, jubileuszowy zeszyt , który zawiera wypowiedzi podczas debat panelowych "Finansowanie projektów badawczych w Polsce – teoria i praktyka", która odbyła się w z inicjatywy Komitetu Naukoznawstwa i Narodowego Centrum Nauki w 2012 r.

Udział wzięli w niej przedstawiciele wszystkich instytucji finansujących badania podstawowe w Polsce oraz wybitni przedstawiciele środowiska naukowego.

Zawartość jubileuszowego zeszytu ZN