Przewodnicząca Komitetu Naukoznawstwa, prof. dr hab. Urszula Żegleń, zaprasza na Posiedzenie plenarne Komitetu Naukoznawstwa PAN, połączone z wykładem dr Wiesławy Osińskiej (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK) pt. "Wizualizacja komputerowa jako narzędzie analizy naukometrycznej", w dniu 5 grudnia (w piątek) br. w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki w sali 2604. Rozpoczęcie Posiedzenia o godz. 11.45.

Zaproszenie Przewodniczącej Komitetu