Zaproszenie do uczestnictwa oraz szczegółowe informacje na stronie Konferencji: http://www.ptin.org.pl/.