W imieniu Przewodniczącej Komitetu Naukoznawstwa PAN prof. dr hab. Urszuli Żegleń zapraszamy Członków Komitetu Naukoznawstwa na posiedzenie plenarne w dniu 22 listopada (piątek). 

Zaproszenie