Pod patronatem Komitetu Naukoznawstwa PAN w ramach Sekcji Metodologii Nauki KN PAN zorganizowane zostały wykłady prof. J. van den Hovena w dniach 28-30 listopada 2012 r. w Lublinie.

Szczegółowy program

Sprawozdanie (przygotowane przez Rafała Krzemianowskiego i Rafała Wodzisza; opublikowane w Zagadnieniach Naukoznawstwa (3) 2012)